Bytový areál Panorama Kyje - objekty N a O - rozhodnutí o stavebním povolení

21 srpna, 2017
0 komentářů

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 14 vydal stavební povolení pro Bytový areál Panorama Kyje (objekty N a O) v katastrálním území Kyje. Stavba zahrnuje bytový dům N, který má mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží se 44 byty a bytový dům O, u kterého je plánováno 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží s 17 byty. Stavba by měla být dokončena do 2 let, počítaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení. Žádost o stavební povolení podala akciová společnost EKOSPOL.

Zobrazit PDF - Bytový areál Panorama Kyje - objekty N a O - rozhodnutí o stavebním povolení

Může Vás zajímat:  Co se očekává od novostavby?

Zanechat komentář