Bytový dům Hostivař – zahájení územního řízení

Podle oznámení vyvěšeného dne 25.7. 2017 bylo na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí týkající se stavby Polyfunkčního domu v Praze Hostivaři ulice Pražská zahájeno územní řízení, které bude jednat o stavbě bytového domu s 11 byty a 1 nebytovým prostorem v katastrálním území Hostivař na pozemku parc. č. 504/46. Se stavbou bude souviset i zpevnění parkovacích a manipulačních ploch, zároveň také přípojky inženýrských sítí. Projednání této žádosti proběhne 30. srpna 2017. Zobrazit PDF - Bytový dům Hostivař – zahájení územního řízení