Bytový dům Suchdolské náměstí - zahájení stavebního řízení

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6 zahájil stavební řízení na základě oznámení vydaném společnosti SD Bohemia Group a.s., v souvislosti s vydáním stavebního povolení na stavbu nového Bytového domu Suchdolské náměstí, který má vzniknout v Praze v katastrálním území Suchdol, konkrétně na pozemku parcely číslo 1291 (Suchdolské náměstí). Zobrazit PDF - Bytový dům Suchdolské náměstí - zahájení stavebního řízení