EKOCITY Hostivař - přerušení územního řízení

Úřad městské části Praha 15 odbor stavební, rozhodl o přerušení územního řízení, které se týká umístění stavby EKOCITY Hostivař na Praze 10, v katastrálním území Hostivař, na základě žádosti, kterou na úřad doručil stavebník, kterým je společnost EKOSPOL a.s. Důvodem je úprava stávající dokumentace, a zároveň i doplnění souhlasného stanoviska, které vydala Hygienická stanice ...

Obytný soubor Nad Čimickým údolím 2 - zamítnutí odvolání účastníků řízení proti umístění stavby

Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy zamítl odvolání účastníků řízení proti umístění stavby a potvrdil původní rozhodnutí o umístění stavby v podobě Obytného souboru Nad Čimickým údolím 2 na Praze 8 v katastrálním území Čimice. Jedná se o obytný soubor, jehož kapacita je 148 bytových jednotek a 160 parkovacích stání v podzemním podlaží. ...

Bytový dům Suchdolské náměstí - zahájení stavebního řízení

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6 zahájil stavební řízení na základě oznámení vydaném společnosti SD Bohemia Group a.s., v souvislosti s vydáním stavebního povolení na stavbu nového Bytového domu Suchdolské náměstí, který má vzniknout v Praze v katastrálním území Suchdol, konkrétně na pozemku parcely číslo 1291 (Suchdolské náměstí). Zobrazit PDF - Bytový dům ...

Bytový dům Alfa - oznámení o pokračování územního řízení

Dne 13.4.2017 byla podána žádost, aby bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Alfa v katastrálním území Stodůlky. Tímto dnem se územní řízení zahájilo, avšak stavební úřad obdržel ještě předtím, než vydal rozhodnutí žádost investora, aby bylo řízení přerušeno kvůli doplnění dokumentace k projektu. Tyto dokumenty se týkají akustického posouzení plánované stavby, ...

Bytový dům Hostivař – zahájení územního řízení

Podle oznámení vyvěšeného dne 25.7. 2017 bylo na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí týkající se stavby Polyfunkčního domu v Praze Hostivaři ulice Pražská zahájeno územní řízení, které bude jednat o stavbě bytového domu s 11 byty a 1 nebytovým prostorem v katastrálním území Hostivař na pozemku parc. č. 504/46. Se stavbou bude souviset ...

Vyroste na Chodově REZIDENCE NODOM?

Developerská firma Nodom chystá výstavbu nového bytového komplexu REZIDENCE NODOM na pražském Jižním městě. Pro tento plánovaný projekt nechala vypracovat studii, která má posoudit vliv této stavby na životní prostředí (proces EIA). REZIDENCE NODOM, kterou budou tvořit celkem čtyři domy, má stát na pomezí ulic Milínská a Klapálkova na Chodově-Praha 4. Dohromady vznikne 189 ...
11 července, 2017

Máte zájem o přednostní nabídku rezidenčních novostaveb v Praze

Zařaďte se do neveřejné databáze investorů a dostávejte nabídky ještě před oficiálním zahájením prodeje. 

Máte zájem o přednostní nabídku rezidenčních novostaveb v Praze

Zařaďte se do neveřejné databáze investorů a dostávejte nabídky ještě před oficiálním zahájením prodeje. 
Díky spolupráci s významnými developerskými společnostmi máme přístup k nejvýhodnějším nabídkám na českém trhu jako první.