EKOCITY Hostivař - přerušení územního řízení

Úřad městské části Praha 15 odbor stavební, rozhodl o přerušení územního řízení, které se týká umístění stavby EKOCITY Hostivař na Praze 10, v katastrálním území Hostivař, na základě žádosti, kterou na úřad doručil stavebník, kterým je společnost EKOSPOL a.s. Důvodem je úprava stávající dokumentace, a zároveň i doplnění souhlasného stanoviska, které vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy. Zobrazit PDF – EKOCITY Hostivař - přerušení územního řízení