Developerské projekty » Podmienky PPC inzercie na serveri ziprealty.cz

Podmienky PPC inzercie na serveri ziprealty.cz

Prevádzkovateľ serveru ziprealty.cz, je Marián Fořt ABSTRACT STUDIO, V. Šípoša 9, 036 01 Martin, Slovenská republika (ďalej len prevádzkovateľ). Objednávateľ PPC inzercie (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránke ziprealty.cz. PPC odkaz (PPC = pay per click – platba za kliknutie, ďalej len inzerát) na serveri ziprealty.cz vytvára prevádzkovateľ. Zobrazuje sa na dohodnutom mieste na obsahových podstránkach ziprealty.cz. Kliknutie je cieľavedomé kliknutie návštevníka servera na odkaz projektu, zaznamenané meracím systémom google analytic, pričom sa započitava "celkový počet udalostí" tj. kliknutí. Fakturácia prebieha vždy k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca a spolu s faktúrou obdržíte aj screen z google analytic, koľko bolo na projekt "celkový počet udalostí" tj. kliknutí. Cena za kliknutie je 4,90 Kč. Práva a povinnosti inzerenta Inzerent má právo na riadne poskytnutie a vyúčtovanie služieb, ktoré si objednal u prevádzkovateľa. Inzerent akceptuje, že server môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov. Práva a povinnosti prevádzkovateľa Prevádzkovateľ je povinný snažiť sa o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb servera. Prevádzkovateľ je povinný chrániť v rámci dostupných technických možnosťí záujmy inzerenta pred zneužívaním inzertného systému. Záverečné ustanovenia Tieto podmienky sú verejne dostupné na serveri ziprealty.cz. Každá dodatočná zmena v nich musí byť vyznačená a inzerenti musia byť o zmene podmienok dostačujúcim spôsobom informovaní. Zverejnené 21. 1. 2014, platnosť od 1. 2. 2014