Praha 8 - MČ Praha 8 bude přidělovat obecní byty. Víme pro koho!

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 8 mají nově možnost získat obecní byt. Podmínky pro přidělení obecních bytů byly schváleny Radou MČ Praha 8. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mohou zasílat své žádosti Odboru správy majetku do 16. 10. 2015. Při posuzování žádostí o pronájem bytu budou upřednostněni pedagogičtí pracovníci. Záležet bude také na délce pracovního poměru. Nájemní smlouvy budou po splnění předepsaných podmínek uzavírány na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Nájemné se bude řídit na základě schválených pravidel ...celý článek