Praha 8 - Libeň - Vedle hotelu Step vyroste šestipodlažní novostavba

Praha 8 - Společnost IC Hotels, která provozuje hotel Step v pražské Libni, plánuje postavit v nejbližším okolí hotelu nový multifunkční objekt. Ten by měl mít šest podlaží, ve kterých je počítáno s parkovacími místy, byty a kancelářemi. Firma by ráda začala se stavbou již letos a dokončit ji chce příští rok. Úmysl firmy potvrdila dokumentace pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA).
Stavba společnosti IC Hotels by měla být rozdělena do dvou etap. Za prvních osm a půl měsíců by mělo být postaveno 152 parkovacích stání ve čtyřech patrech. Páté nadzemní podlaží je vyhrazeno pro 16 služebních bytů a 16 služebních pokojů. V šestém patře budovy by se měly nalézat kanceláře pro potřeby areálu IC Hotels a společnosti Step. Zřejmě by zde mělo být místo také pro kanceláře Českých drah, jejichž pozemky sousedí s areálem. V budově by měla být také myčka osobních automobilů. Pro účely parkování vznikne na zpevněném pozemku u hotelu dalších 49 parkovacích míst. Budova by ale mohla mít ještě jedno využití. Objekt totiž na jižním okraji areálu hotelu v Malletově ulici sousedí s pozemky Českých drah. Na západní straně areálu stojí výtopna ČD, na východní straně trafostanice ČD. Na jihu obklopuje areál prostor depa s kolejištěm. Investor ve zprávě píše: „Hotel i sousedící České dráhy mají v současné době problémy s kapacitou parkovacích míst i s potřebou služebních bytů a ubytování pro zaměstnance a dále administrativních ploch. Navržený polyfunkční objekt tyto potřeby naplňuje, navíc ještě velmi vhodně odděluje urbanisticky a pohledově areál hotelu od sousedícího železničního depa.
zdroj

foto: Wellness Hotel Step