Přispěje nový Stavební zákon ke zrychlení výstavby?

5 června, 2021
0 komentářů
  1. května schválila Poslanecká sněmovna konečný návrh nového stavebního zákona. Zbývá ještě jeho projednání v Senátu. Zákon má platit od července 2023. Přinese tolik očekávané změny a urychlí povolovací proces?

Ministerstvo pro místní rozvoj spoléhá na to, že zákon zajistí dodržování lhůt povolovacích procesů. Kritiků má nový zákon, který nahradí dosavadní normu z roku 2006 víc než dost.

Nový systém stavební správy

  • Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě
  • Specializovaný a odvolací stavební úřad
  • Krajské stavební úřady a územní pracoviště

Stavebník se bude moci odvolávat k odvolacímu stavebnímu úřadu. Do jeho kompetence bude spadat také výstavba dálnic a letišť.

V případě jednoduché stavby je stavební úřad povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení budou také obce, na jejichž území se má stavba realizovat.

Ze stavebních úřadů přejde do státní správy až 6000 úředníků. Celkově se tak agenda úředníků sníží až o 40 % což má urychlit povolovací proces.

Kritika ze všech stran

  • KSČM má k zákonu výhrady kvůli zrušení požadavku na přímé osvětlení a větrání obytných místností
  • Piráti navrhli zamítnutí zákona z důvodu přílišné centralizace a malého zapojení místních samospráv do rozhodovacích procesů
  • Česká komora architektů kritizuje vyjmutí dozoru projektanta z určitých činností ve výstavbě
  • Svazu měst a obcí ČR vadí zvýhodnění pozice developerů např. v případě přestavby sklepů na byty
  • Podle Českého národního komitétu ICOMOS porušuje nový stavební zákon ochranu kulturního dědictví a mezinárodní smlouvy o ochraně památek
  • Ekologická hnutí jako Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Hnutí Duha zákon odmítají

Zástupci developerských společností jsou s novelou zákona spokojeni

Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka sice zákon neřeší všechny problémové situace, nastartuje ale důvěru veřejnosti, developerů a zahraničních investorů ohledně pozitivních změn a nápravy současné neutěšené situace. Důležité je i načasování – změna zákona přichází v období přípravy společnosti na ekonomické oživení po pandemii.

Může Vás zajímat:  Virtuální prohlídky jsou čím dál oblíbenější

I přes provedené změny je přispěje nový zákon k nápravě současné situace

V průběhu legislativního procesu byl původní návrh zákona značně pozměněn. I přesto jeho novela umožní urychlení procesu povolování staveb a vytvoření nového systému státní správy v oblasti stavebnictví. Tato základní myšlenka nového stavebního zákona zůstala i přes legislativní změny zachována.

Zanechat komentář