01.07.2022

Nové Boroviny: v prodeji jsou byty ve středočeském Kladně

29.06.2022

Lokomotiva Libeň: v prodeji jsou byty na Praze 8

28.06.2022

SO-HO Rezidence: v prodeji jsou byty v pražských Holešovicích

27.06.2022

Čtvrť Emila Kolbena: byl spuštěn prodej další etapy projektu

25.06.2022

Nemovitostní fondy jako řešení v době, kdy bohatí bohatnou a chudí chudnou → článek

Více aktualit

Developerský projekt Nová čtvrť Bubny-Zátory

V přípravě
Argentinská, Holešovice, Praha 7

Detaily

O projektu

Lokalita:Bubny – Zátory jsou rozsáhlým územím v Holešovicích a jedna z nejdůležitějších transformačních ploch na území Prahy. Vymezují ho ulice Argentinská, Bubenská a severní a jižní břehy Vltavy. Praha 7, pod kterou tato oblast spadá, je v těchto místech rozdělena dopravními koridory – železnicí, severojižní magistrálou a brownfieldem v místě bývalého nádraží Bubny. Plocha 110 hektarů je dnes z větší části nevyužita, území je neprostupné a tvoří velkou bariéru mezi Holešovicemi na jedné a Bubny s Letnou na druhé straně.

Pro město je tedy více než vhodné, aby tato jeho část byla zastavěna. Jedná se o velmi atraktivní lokalitu v širším centru města, která je výborně propojena se zbytkem Prahy sítí linek veřejné dopravy (tramvaj, metro i vlak), která bude nové čtvrti přizpůsobena. Počítá se s úpravou severního východu stanice metra Vltavská, s novou tramvajovou tratí a železničními spoji na letiště a na trati Praha – Kladno. Upravena musí být i složitá situace automobilové dopravy v místě, ta má být svedena po nábřeží a následně do Argentinské ulice, ze které se stane městská třída s alejemi stromů a s dostatečným prostorem pro chodce a cyklisty. Do budoucna se vytvoří cesty pěší a cyklistické, které navážou na již stávající síť v sousedních čtvrtích. Je plánováno také několik nových mostů a pěších lávek přes Vltavu.

Nová čtvrť: Již mnoho let se jedná o začlenění tohoto brownfieldu do struktury města. Na celou plochu je proto v platném územním plánu uvalena stavební uzávěra a díky ní zde prozatím není až na výjimky možné stavět. Proto bylo v roce 2018 vypsáno výběrové řízení na územní studii prověřující možnosti využití území, která bude použita jako podklad pro změnu územního plánu. Studii vypracovali Pelčák a partner architekti a Thomas Müller Ivan Reinmann architekten. Navrhli celkové urbanistické řešení oblasti a vytvoření nové samostatné polyfunkční čtvrti. Zástavba by měla propojit sousední čtvrti, navázat na jejich strukturu domovních bloků a nabídnout nové kapacity bydlení, na které je počítáno s 60 % nové podlažní plochy a s kapacitou až 25 000 obyvatel. Hustota osídlení by tak měla být podobná jako například na Vinohradech.

Bytová funkce je plánována hlavně v jižní části území a měly by ji zajišťovat bytové domy výškově odpovídající zástavbě okolních čtvrtí (6 – 8 podlaží) a doplněna bude i související občanská vybavenost včetně vzdělávacích zařízení. V severní částí brownfieldu se s bytovou funkcí mísí také další funkce – vzniknout by zde měly kancelářské budovy nebo nemocnice. Bodově by zde budovy mohly dosahovat až přibližně 21 podlaží, nicméně výška zástavby je stále předmětem diskusí stejně jako využití těchto budov – uvažuje se o umístění vládní čtvrti, pro kterou se na území Prahy stále hledá nejvhodnější lokalita. Původní funkce vlakového nádraží bude zachována díky nové nádražní budově a historii místa bude připomínat Památník ticha odkazující na události kolem období druhé světové války. Původní budovy elektrárny a vodárny bubenského nádraží jsou památkově chráněny a budou tak zachovány.

Přítomna by měla být také kultura, u stanice metra Vltavská by mohla vzniknout nová filharmonie - koncertní sál, na jehož budovu a okolní veřejný prostor bude po změně územního plánu vypsána mezinárodní architektonická soutěž. V rámci nové čtvrti je plánována také síť zelených ploch a stromořadí v ulicích, které zde poskytnou stín a budou zlepšovat klima, počítá se také se zelenými střechami, vnitrobloky a efektivní využívání dešťové vody. Kolem železniční trati by měl vzniknout park propojující nedalekou Stromovku a Výstaviště s jižním břehem Vltavy.

Časový horizont: Územní studie byla na podzim roku 2019 diskutována s veřejností a výsledky těchto diskusí jsou do návrhu v dalším kroku po zvážení zapracovávány. Změna územního plánu na základě této studie a sejmutí stavební uzávěry by měla proběhnout v roce 2021 a pak se již může začít připravovat detailní plán výstavby, který upřesní vize nové čtvrti a zkonkretizuje abstraktní vizualizace naznačujících pouze objem a podlažnost budov. Stavět by s tedy mohlo pod záštitou společnosti Bubny Development s.r.o. začít už do 5 let a výhledově by nová čtvrť mohla být kompletní do roku 2040.

Co si o projektu “Nová čtvrť Bubny-Zátory” a jeho okolí myslíte? Sdělte nám své zkušenosti s lokalitou či developerskou společností

Podobné novostavby

Všechny doporučené developerské projekty