28.03.2023

Rezidence Řepy: byl spuštěn prodej jednotek

26.03.2023

Byty Botič: v prodeji jsou byty na Praze 4

25.03.2023

Rodinné domy Nučice u Prahy: v prodeji jsou rodinné domy za Prahou

23.03.2023

Rezidence Kotlaska: v prodeji jsou byty na pražské Libni

18.03.2023

Bydlení Úvaly: v prodeji jsou byty a rodinné domy ze 4. etapy projektu

Více aktualit

Developerský projekt Triangl Řeporyje

Vyprodáno
Horšovská, Řeporyje, Praha 5

Detaily

 • ID:
  12578
 • Stav:
 • Developer:
  ARKADE Bau s.r.o.
 • Městská část / kraj:
  Praha 5
 • Lokalita:
  Řeporyje
 • Byty k nastěhování od:
  2016 (vyprodáno)
 • Plocha bytů (od - do):
  145
 • Počet bytů celkem:
  14
 • Velikost jednotek:
  4+kk
 • Cena bytů (od - do):
  7.715.000 Kč - 8.475.000 Kč

O projektu

O projektu: Developerský projekt Triangl Řeporyje vzniká v městském obvodu Praha 5-Řeporyje a správním obvodu Praha 13 v ulicích Horšovská a Ve výhledu. Novostavby v popisované lokalitě tvoří nové domy pro rodinu vybavené vlastními zahrádkami. Jedná se o celkem pět nových dvojdomů a čtyři samostatně stojící nové domy. Celkem tedy devět novostaveb. Samozřejmostí je v tomto případě použití kvalitních stavebních materiálů pro výstavbu. Každý dům má k dispozici jak zahradní terasu, tak i terasu umístěnou přímo nad garáží. Celý projekt rodinných domů je koncipovaný pro energetickou náročnost třídy B, velmi úsporné. Jedná se o moderní ekonomické bydlení. Chrání životní prostředí. Pokud jde o harmonogram prací, zahájení stavbu proběhlo v červenci 2015. Prvních sedm rodinných domů již bylo dokončeno, zkolaudováno a předáno majitelům Kolaudace jednotlivých hotových rodinných domů se předpokládá ve 2. polovině roku 2016. Developerem a prodejcem je společnost Arkade bau s.r.o.

Domy: Dispoziční řešení rodinných domů v rámci rezidenčního komplexu Triangl Řeporyje tvoří byty 4+kk nebo 5+kk. Cenové relace se pohybují od 7,2 milionu Kč včetně DPH do 8,4 milionu včetně DPH. Celková plocha domů je 146,6 m2. Do plochy se zahrnuje i garáž a terasa, která se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Kromě toho všechny domy disponují také zahradami o rozloze od 332 m2 do 573 m2. Garáže vždy oddělují jednotlivé dvojdomy od sebe a tím zajistí oběma rodinám dostatečné soukromí.

Jaké jsou standardy použité při stavbě jednotlivých domů? Pokud jde o zemní práce související se stavbou, vždy je zde strojně provedená skrývka ornice, která je deponována na pozemku stavby pro potřeby finálních terénních úprav. Provádí se výkop rýh pro základové pasy. Zemní práce jsou provedeny podle parametrů předepsaných projektovou dokumentací. Přebytečná zemina je deponována na pozemku stavby pro potřeby finálních terénních úprav.

Základové konstrukce tvoří hutněný štěrkopískový podsyp základové spáry v tloušťce dle projektové dokumentace a základové pasy a patky z prostého betonu C 12/15.
Co tvoří vodorovné konstrukce domů? Podlahová konstrukce 1. nadzemního podlaží se skládá z hutněného štěrkového podsypu mezizákladového prostoru. Podkladní beton desky je z materiálu C12/15 v tloušťce dle projektové dokumentace. Složení hydroizolace se stanovuje v návaznosti na vyhodnocení radonového průzkumu, jde například o penetrační nátěr ALP, celoplošně tavenou vrstvu izolačních pásů tloušťky 4 mm s přesahy 100 mm. Samozřejmě nechybí tepelná izolace v podlahové konstrukci 1. nadzemního podlaží, jde o podlahový polystyren tloušťky 100 mm. Dále je zde systémová deska podlahového topení v tloušťce 50 mm. Separační vrstvu tepelné izolace tvoří PE folie. Pokládá se litá podlaha Anhydrid v tloušťce 35-40 mm.
Stropní konstrukce 1. nadzemního podlaží a podlahy 2. nadzemního podlaží se skládá ze sádrové strojní vnitřní omítky, stropní konstrukce Porotherm Miako a PZD a systémové desky podlahového topení v tloušťce 50 mm. Separační vrstvu tepelné izolace tvoří folie. I zde je litá podlaha Anhydrid v tloušťce 35-40 mm. Překlady nad otvory v nosných konstrukcích jsou složeny ze systémových překladů Porotherm. Překlady nad otvory v příčkách tvoří rovněž systémové překlady Porotherm. Je zde vybudován železobetonový ztužující pozednicový věnec, který tvoří beton C16/20 a výztuž dle projektové dokumentace.

Svislé konstrukce se skládají ze svislého nosného obvodového zdiva. Sestávají z cihelných bloků Porotherm tloušťky 240 mm. Střední nosné zdivo obsahuje cihelné bloky Porotherm tloušťky 175 mm. Příčkové zdivo tvoří příčky 1. nadzemního podlaží, konkrétně cihelné bloky Porotherm 115 mm nebo 80 mm, a také příčky ve 2. nadzemním podlaží skládající se z cihelných bloků Porotherm 80 mm.

Zastřešení rodinných domů obsahujících obytné 1. a 2. nadzemní podlaží tvoří krytina PVC, a sice folie 1,5 mm, dále geotextilie, OSB deska 25 mm, kontralatě, sbíjený střešní vazník, tepelná izolace tloušťky 260 mm podle technologických detailů výrobce, parotěsná zábrana a konstrukce zavěšeného sádrokartonového podhledu - protipožární desky.
Zastřešení garáže, které obsahuje terasu nad garáží tvoří betonová dlažba na terče tloušťka 30 mm, mezera pro odvod vody, krytina PVC folie 1,5 mm a geotextilie, tepelná izolace polystyren EPS 150S tloušťky 60-20 mm spádové klíny a tepelná izolace polystyren EPS 150S - tloušťky 120 mm.

Výplně otvorů tvoří okna. V tomto případě jde o plastová šestikomorová okna Ug=0,7W/m2K s jednostrannou barvenou fólií. Vnitřní parapetní desky jsou v bílé barvě.
Jako vchodové dveře rodinných domů se volí plastové vchodové dveře s jednostrannou barvenou fólií. Jejich výplň tvoří sklo. Interiérové dveře se dodávají v provedení plné a prosklené „SAPELI STANDARD“ opatřené fólií a osazené do obložkových zárubní. Pro obytné místnosti se dodává model 40, tedy prosklené, pro neobytné místnosti model 10, čili plné. Barvy mohou být různé, a sice k výběru bílé, buk, dub, javor, hruška, třešeň. Dveřní kování je chromové. Garážová vrata mají ruční sklápění.
Povrchové úpravy tvoří venkovní omítka vybavená zateplovacím systémem tvořeným polystyrenem tloušťky 150 mm s kotvením, dále perlinka, lepidlo a vrchní akrylátová omítka barvená se zrnitostí 1,5 mm. Vnitřní omítka se nahazuje sádrová omítka opatřená malbou, a to v bílé barvě. Keramické obklady se dodávají v cenové relaci do 250 Kč á 1m2, jde o dodávku bez listel a dekorů. Provádějí se v prostoru koupelny do výšky 2,0 m od podlahy a v prostoru WC do výšky 2,0 m od podlahy. Také se pokládá keramická dlažba do 300 Kč á 1m2 v provedení na střih. Dlažba se pokládá v prostoru koupelny a WC, dále v prostoru vstupu. Dále se zde pokládá plovoucí podlaha tloušťky 8 mm do 300 Kč á 1m2 včetně soklových lišt, a to v prostoru pokojů a chodby 2. nadzemního podlaží a v prostoru obývacího pokoje a kuchyňského koutu.

Pokud jde o truhlářské a zámečnické prvky, potom zábradlí vnitřního schodiště tvoří ocelová nosná konstrukce zábradlí, dále je zde profilované madlo, a sice výška zábradlí činí 1000 mm. Zábradlí terasy 2. nadzemního podlaží je zhotoveno z ocelové nosné konstrukce zinkované a výplň je Tahokov zinkovaná.
Klempířské prvky jsou zhotoveny jako okapové žlaby a svody provedené z pozinkovaného materiálu, stejně tak i venkovní parapety oken jsou z pozinkovaného materiálu.
Technické zařízení budov zahrnuje vodovod složený z plastových rozvodů, dále se ve vstupní chodbě nachází vodoměrná souprava.
Zařizovací předměty rodinného domu obsahují akrylátovou vanu JIKA Lyra, rovnou o rozměrech 1700/700 mm v bílé barvě, dále sprchový kout sestává ze sprchového žlabu Alcaplast APZ 4 850 mm bez roštu a umyvadlo JIKA Lyra Plus o rozměrech 550/450mm s polonahou v bílé barvě. Dále závěsné WC JIKA Lyra, jehož barva je bílá, kromě toho je toaleta vybavena WC sedátkem JIKA Lyra Termoplast rovněž v bílé barvě. Dále se tu nachází vanová nástěnná baterie včetně sprchy Metalia 56 – povrchová úprava - chrom - sprchová nástěnná baterie vč. sprchy Metalia 56, její povrchovou úpravu tvoří chrom. Nezbytnou součástí je umyvadlová stojánková baterie Metalia 56, i ona má povrchovou úpravu chrom. Instaluje se pračkový ventil, dále nezámrzný zahradní kohout a také příprava pro napojení kuchyňského dřezu a myčky.

Kanalizace je vedena jako vnitřní rozvody potrubím z PVC, je zajištěno odvětrání kanalizace nad střešní plášť. Zavádí se také dešťová kanalizace z potrubí z PVC, přičemž se provádí retence se vsakem na pozemku.
Vytápění je tvořeno elektrickým kotlem Protherm Ray 12k + 115L se zásobníkem TUV. Pro nastavení teploty je tu prostorový termostat v obývacím pokoji. Rozvod vytápění od kotle k rozdělovačům je veden v mědi. V domě se zavádí podlahové topení osazené do systémových desek podlahového topení.
Elektroinstalaci tvoří kabelové rozvody v mědi. Zásuvky a vypínače se dodávají ABB Swing v bílém provedení. V každé místnosti je vývod pro osvětlovací těleso podle projektové dokumentace. Ve vstupní chodbě se nachází plastový rozvaděč. Na střeše je zaveden jímací systém. V obývacím pokoji se osazuje zásuvka televizní antény. Provádí se její vytrubkování do prostoru a podkroví pro následnou možnost osazení a přívodu rozvodů od antény či satelitu. Součástí elektroinstalací je i domovní telefon osazený ve vstupní chodbě. Je zabezpečen jeho přívod od vstupní branky. Nechybí autonomní hlásič kouře.

Do standardů jsou zahrnuty i terénní úpravy. Provádí se skrývka ornice, která je deponována na vlastním pozemku pro následné finální terénní úpravy. Také výkop ze základových pasů je deponovaný na vlastním pozemku, aby byl k dispozici pro hrubé terénní úpravy. Dělají se i výkopy pro domovní části přípojek (od napojovacích bodů na vlastním pozemku do objektu rodinného domu). Provádí se zásyp a hutnění štěrkopískových podsypu základových pasů a podkladního betonu podlahy 1. nadzemního podlaží. Zhotovuje se zpětný zásyp a hutnění a to v trasách trasy domovních částí. Samozřejmostí je základní srovnání terénu po stavbě RD, ovšem práce neobsahují terénní úpravy pozemku. Je také možné provést změny na základě požadavků stavebníka. Pro nadstandardy platí zvláštní cenová nabídka.

Lokalita: Triangl Řeporyje, to je developerský projekt rodící se v městském obvodě Praha 5 a jeho správním obvodě Praha 13, konkrétně je situován do ulic Horšovská a Ve výhledu.
Z kulturních památek stojí za zmínku románský kostel svatého Petra a Pavla stojící nad Řeporyjským náměstím asi 14 minut pěší chůze nebo 3 minuty autem či 6 minut autobusem číslo 301 či 352. Kino v Řeporyjích bohužel nefunguje, proto za kulturou musíte do centra města. V ulici Od školy najdete pobočku Městské knihovny. Autobusem číslo 301 či 352 je dosažitelná za 9 minut, autem za 3 minuty.

Příroda je v Řeporyjích zastoupena hlavně údolím Dalejského potoka, do kterého se dostanete za 15 minut autem, nebo za hodinu pěšky či 39 minut autobusem číslo 230 nebo 42 minut autobusem číslo 352.
Sportovní využití zajišťuje hřiště TJ Sokol Řeporyje v Jáchymovské dostupné cca do 20 minut pěšky případně také 4 minuty autem nebo 10 minut autobusem číslo 301 či 352. K využití veřejnosti jsou zde tři antukové dvorce na tenis. K dětským hrám je k dispozici hřiště u ZŠ Řeporyje v ulici Od školy vzdálené asi 10 minut pěší chůze nebo 3 minuty jízdy autem. V Tělovýchovné ulici se nachází fotbalové hřiště ve stejné vzdálenosti.
Nejblíže se nachází Poliklinika Lípa v Seydlerově ulici, vzdálená 11 minut autem, 26-29 minut autobusem číslo 301 nebo 352 a metrem linkou B. Lékárna Řeporyje sídlí v Ořešské ulici, což je 11 minut pěšky či 5 minut autobusem číslo 301 nebo 352, případně 2 minuty autem.

Pokud jde o děti, ani ty to nebudou mít příliš daleko. Nejbližší mateřinka je v ulici K Závětinám cca 12 minut pěšky, nebo 4 minuty autem, případně 9 minut cesty autobusem číslo 301 nebo 352. V podobné vzdálenosti se nachází i řeporyjská základní škola v ulici Od školy. Pěšky se tam dá dojít za 11 minut, nebo autobusem číslo 301 či 352 dojet za 9 minut.
Na nejbližší pobočku České pošty v Hábově ulici to máte autobusem číslo 352 celkem 25 minut, autem to zvládnete za 10 minut.
Chcete-li se dobře najíst, potom nejbližší možnost máte v Ořešské ulici, jedná se o restauraci U Žbánků. Pěšky se k ní dostanete za 7 minut, autem za 2 minuty.
Z nákupních možností máte nejblíže supermarkety Billa a Macro na Jeremiášově ulici v přibližně 5 minutové vzdálenosti autem, případně k nim můžete dojet za 22 minut autobusem číslo 301 nebo 352 či 230. Ve zhruba stejné vzdálenosti stejné vzdálenosti se nachází také Nákupní centrum Metropole, Tesco, ale iGlobus a Shopping Park na Zličíně u stanice metra linky B nebo případně i supermarket Albert v Mukařovského ulici.

Dopravní dostupnost lokality mají na starosti autobusy odjíždějící ze stanic metra trasy B, konkrétně linky ze Stodůlek, Luk a Nových Butovic. Zastávka autobusů Mrákovská je tři minuty pěší chůze od obytného komplexu Řeporyje. Staví zde autobusy číslo 301 a 352. Linka 301 odjíždí ze stanice Luka do Chýnice. I druhá linka, číslo 350 míří ze stanice Luka do Jinočan na náměstí. Kromě toho Řeporyjemi ještě projíždějí také autobusy číslo 174, 230 a 255. Přičemž linka číslo 174 jezdí z Kukulovy do Třebonic, linka číslo 230 ze Sídliště Stodůlky k Filmovým ateliérům a konečně linka číslo 255 ze Sídliště Stodůlky na Zbraslavské náměstí. Kdo bude chtít využívat automobilovou dopravu, potom se z Ořešské ulice velmi rychle během cca 5 minut napojí na Pražský okruh. V přibližně 10 minutové docházkové vzdálenosti nebo dvouminutové jízdě autem je železniční zastávka Praha- Řeporyje, odkud jezdí vlaky ve směru do centra města a také na Beroun. Vlakem se dostanete na Smíchovské nádraží za 11 minut.

Lokalita

Horšovská, Řeporyje, Praha 5

Co si o projektu “Triangl Řeporyje” a jeho okolí myslíte? Sdělte nám své zkušenosti s lokalitou či developerskou společností

Podobné novostavby

Všechny doporučené developerské projekty